Tạo Facebook fanpage với api - Thiết kế website Haravy

Tạo Facebook fanpage với api

Tạo Facebook fanpage với api

Không có cách nào để tạo một Facebook Fan Page bằng API. Bạn cần đăng nhập vào tài khoản Facebook của mình và sử dụng giao diện trực tuyến của Facebook để tạo một Fan Page. Nếu bạn muốn tạo nhiều Fan Page một cách tự động, bạn có thể sử dụng một tiện ích để tạo nhiều tài khoản Facebook và tạo Fan Page cho từng tài khoản, nhưng hãy chú ý rằng việc sử dụng nhiều tài khoản có thể vi phạm Điều lệ của Facebook và có thể dẫn đến việc tài khoản của bạn bị khóa hoặc vô hiệu hóa.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *