Chính sách quyền riêng tư ứng dụng tính chỉ số BMI - Thiết kế website Haravy

Chính sách quyền riêng tư ứng dụng tính chỉ số BMI

Chính sách Bảo mật cho Ứng dụng Tính Chỉ Số BMI

 1. Cam kết

Tại Ứng dụng Tính Chỉ Số BMI, chúng tôi tôn trọng quyền riêng tư của bạn và cam kết bảo vệ thông tin cá nhân của người dùng.

 1. Phạm vi và Ứng dụng

Chính sách Bảo mật này áp dụng cho tất cả thông tin cá nhân được nhập vào Ứng dụng Tính Chỉ Số BMI, bao gồm cả thông tin nhập qua ứng dụng trên thiết bị di động.

 1. Thu thập thông tin cá nhân

Để sử dụng Ứng dụng Tính Chỉ Số BMI, người dùng có thể cần cung cấp một số thông tin cá nhân như chiều cao, cân nặng. Thông tin này có thể được yêu cầu để cải thiện trải nghiệm người dùng và tính toán chỉ số BMI chính xác.

 1. Bảo mật và Quản lý tài khoản

Chúng tôi không lưu trữ bất kỳ thông tin gì mà người dùng nhập vào.

 1. Sử dụng thông tin

Thông tin cá nhân được sử dụng để tính toán chỉ số BMI và cung cấp thông tin liên quan đến sức khỏe. Chúng tôi không sử dụng dữ liệu này vào bất kỳ mục đích nào, bởi vì chúng tôi không lưu lại chúng

 1. Chấp thuận

Bằng việc sử dụng Ứng dụng Tính Chỉ Số BMI, người dùng chấp thuận việc sử dụng thông tin cá nhân của họ để tính toán chỉ số BMI và cải thiện trải nghiệm ứng dụng.

 1. Tiết lộ thông tin

Thông tin cá nhân sẽ không được tiết lộ cho bên thứ ba trừ khi có sự cho phép từ người dùng hoặc nếu cần thiết để tuân thủ các luật lệ quy định.

 1. Cập nhật thông tin và yêu cầu

Ứng dụng không yêu cầu người dùng nhập vào thông tin và cập nhật thông tin bởi vì ứng dụng không lưu trữ bất kỳ thông tin nào cả.

 1. Thông báo và Tin tức

Chúng tôi có thể gửi thông tin về sức khỏe và cập nhật thông tin sản phẩm thông qua email hoặc thông qua ứng dụng để cung cấp thông tin hữu ích cho người dùng.

 1. Bảo quản thông tin

Thông tin cá nhân của người dùng sẽ được lưu giữ an toàn và có thể được lưu trữ ở các quốc gia khác nhau tùy thuộc vào yêu cầu của Ứng dụng Tính Chỉ Số BMI.

 1. Lưu trữ thông tin

Ứng dụng không yêu cầu người dùng nhập vào thông tin và cập nhật thông tin bởi vì ứng dụng không lưu trữ bất kỳ thông tin nào cả.

 1. Cookies

Chúng tôi không yêu cầu và không lưu trữ cũng như sử dụng cookies của người dùng trong bất kỳ trường hợp nào

 1. Thay đổi Chính sách

Chúng tôi có thể cập nhật hoặc thay đổi Chính sách Bảo mật này mà không cần thông báo trước. Việc sử dụng Ứng dụng Tính Chỉ Số BMI sau các thay đổi này được coi là việc chấp nhận Chính sách mới.

 1. Điều khoản sử dụng

Người dùng cần tuân theo các Điều khoản và Chính sách Bảo mật khi sử dụng Ứng dụng Tính Chỉ Số BMI.

Nếu cần thêm điều chỉnh hoặc thông tin chi tiết hơn, xin vui lòng cho biết qua email: cskh@haravy.com

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *