Để tạo một Store hàng loạt trên Facebook bằng API, bạn cần thực hiện các bước sau: - Thiết kế website Haravy

Để tạo một Store hàng loạt trên Facebook bằng API, bạn cần thực hiện các bước sau:

Để tạo một Store hàng loạt trên Facebook bằng API, bạn cần thực hiện các bước sau:

  1. Đăng ký Facebook Developer Account và tạo một ứng dụng trên Facebook Developer Platform.
  2. Sử dụng API Facebook Graph để tạo các sản phẩm. API cung cấp một tập hợp các phương thức HTTP POST và GET để tạo và truy xuất các đối tượng trên Facebook, bao gồm cả các sản phẩm.
  3. Sử dụng API Facebook Marketing để quảng cáo và giới thiệu sản phẩm đến người dùng trên Facebook.
  4. Sử dụng API Facebook Checkout để cho phép người dùng thanh toán trực tuyến trên Facebook.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *