Học CSS - CSS3 là gì - Thiết kế website Haravy

Học CSS – CSS3 là gì

CSS3 ra đời nhằm bổ sung thêm những thiếu sót của CSS, đối với CSS, nếu thiết kế có dạng đường viền bo tròn (border radius), box hoặc text có bóng đổ (shadow),… thì bạn cần sử dụng image thay thế, hoặc đối với các hiệu ứng chuyển động, … thì bạn cần sử dụng javascript, tuy nhiên với CSS3 thì bạn hoàn toàn có thể làm được những điều này.

Sau khi nắm vững các bài học cơ bản về CSS, các bạn có thể học một số thuộc tính thường dùng của CSS3.

CSS3 có rất nhiều bộ chọn và thuộc tính, nhưng sẽ có những bộ chọn và thuộc tính được sử dụng rất nhiều lần, nội dung bài học sẽ để cập tới những thuộc tính thường dùng.

Bộ chọn CSS3 thường dùng

 • :first-child
 • :last-child
 • :nth-child(n)

Thuộc tính CSS3 thường dùng

 • border-radius
 • box-shadow
 • text-shadow
 • opacity
 • Color transparence
 • background-size
 • Background gradient
 • Background gradient radial
 • transition
 • Display flex
 • animation & @keyframes
 • transform
 • transform 3D

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *