Cấu trúc thư mục project Next.js - Dịch vụ thiết kế website Haravy

Cấu trúc thư mục project Next.js

Ở đây có lẽ chúng ta quan tâm chính đến các folder pages và styles là chính

  • pages: toàn bộ các page trong website của chúng ta đều sẽ được viết ở trong này, và có 1 điều rất hay là các chúng ta đặt tên cho file hay folder ở trong folder pages này thì cũng chính là đường dẫn url dẫn đến trang đó. Ví dụ nhé: bạn muốn truy cập vào abc.com/about thì mình sẽ tạo 1 file about.js trong folder pages là được.
  • styles: chắc các bạn cũng đoán được rồi phải không, đây là nơi chứa file css cho project của chúng ta.
  • public: chứa các hình ảnh của dự án.
  • Và 1 số file khác như package.json chứa những lib cài vào dự án, next.config.js chứa những cấu hình dự án,…

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.