Type = text/javascript là gì? - Thiết kế website Haravy

Type = text/javascript là gì?

Khi bạn khai báo thẻ script thì sẽ có thuộc tính type="text/javascript". Đây là tham số dùng để khai báo media type cho dữ liệu nằm bên trong của thẻ script. Mặc định nếu bạn không khai báo thì nó sẽ hiểu là text/javascript.

 

 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *