Plugin tính toán chi phí xây dựng - Thiết kế website Haravy

Plugin tính toán chi phí xây dựng

Giá gốc là: 1.500.000 ₫.Giá hiện tại là: 1.000.000 ₫.

Hiện đã có version 2.0:

  • Fix lỗi version 1
  • Thay đổi giao diện
  • Thêm nút tính báo giá chân trang
  • Thêm tùy chỉnh các trường trên giao diện nhiều hơn
  • Tự động tạo page kết quả khi kích hoạt plugin và tự động xóa khi tắt plugin