Nodejs - Thiết lập môi trường - Thiết kế website Haravy

Nodejs – Thiết lập môi trường

Các đoạn code node.js thực chất là các đoạn mã Javascript. Node.js sẽ được sử dung để thông dịch và thực thi các đoạn code Javascript. Node.js phân phối dưới dạng các bản cài đặt cho các hệ điều hành Linux, Mac OS X và Window với các phiên bản 32 bit và 64 bit. Để cài đặt Node.js các bạn có thể truy cập vào kho lưu trữ của Node.js và tải xuống bản cài đặt phù hợp với hệ điều hành mình đang sử dụng.

Cài đặt trên Windows

Tải tệp cài đặt với định dạng .msi trên trang chủ download của Node.js Chạy tệp cài đăt với định dạng .msi mà bạn đã tiến hành tải xuống trước đó Làm theo hướng dẫn trong trình cài đặt. Khởi động lại máy tính: Bạn sẽ không thể nào chạy được Node.js nếu không khởi động lại máy tính sau khi cài đặt.

Cài đặt trên MacOs

Tải tệp cài đặt với định dạng .pkg trên trang chủ Node.Js Mở tệp cài đặt với định dạng .pkg mà bạn vừa tải xuống Làm theo các bước của hướng dẫn của bộ cài đặt Cài đặt trên Linux Với các máy chạy hệ điều hành Linux các bạn có thể cài đặt bằng cách tải xuống và giải nén các tệp lưu trữ .tar.gz , sau đó chuyển các tệp được giải nén vào thư mục /usr/local/nodejs Tải tệp lưu trữ .tar.gz Tạo thư mục /usr/local/nodejs Để tạo thư mục các bạn chạy command với lệnh sausudo mkdir -p /usr/local/nodejs giải nén tệp tar.gz mà bạn vừa tải về để giải nén các bạn đi vào thư mục dowload Node.js trước đó và chạy command với lệnhtar xvfz filename.tar.gzVí dụ ở đây tôi đang tải về phiên bản 10.13.0 với tên file là node-v10.13.0.tar.gz Di chuyển file tất cả các file vừa giải nén vào thư mục /usr/local/nodejs

Các bạn dùng command với lệnh sau để di chuyển file sudo mv node-v10.10.0/* /usr/local/nodejs Sau khi các chạy xong lệnh để kiểm tra xem đã chuyển thành công nodejs vào /usr/local/nodejs hay chưa các bạn chạy thêm các lệnh sau cd /usr/local/nodejs ls Nếu như hiện thị danh dách file như thế này tức là các bạn đã di chuyển thành công Thêm biến môi trường node vào PATH Để thêm biến môi trường node vào PATH các bạn chạy command với lệnh sauexport PATH=$PATH:/usr/local/nodejs/bin Kiểm tra Node.js Sau khi cài đặt xong để chắc chắn là Node.js đã được cài đặt trên máy của bạn. Các bạn chạy lệnh command sau để kiểm tra node -v

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *